Poradenstvo a koučing

 

V poradenstve a koučingu sa opierame o viac ako štyri desaťročia skúseností v programoch osobného rozvoja, vyhľadávaním a výberom ľudí na manažérske a odborné pozície, etickým uvoľňovaním pracovníkov, tréningom a koučingom manažérov a obchodníkov. Spolupracujeme s poradcami a personálnymi špecialistami zo Slovenska a Čiech. Naše služby sme od roku 2005 poskytli vo viac ako 150 spoločnostiach v Slovenskej a Českej republike a v Poľsku.

Garantom úspešnosti programov je konateľ spoločnosti PhDr. Ján Barica, poradca a kouč osobného rozvoja, diagnostik výkonového potenciálu a rizikového správania, tréner a kouč manažérov, obchodníkov a marketérov, personálny poradca, obchodný manažér a výkonný riaditeľ, ktorý psychologické, manažérske a obchodné služby poskytuje od roku 1975.

 

Marrinott, s.r.o.  je  poradenská a konzultačná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v strategickom riadení, personálnom a obchodnom manažmente, obchodnom marketingu, hoteliérstve a v starostlivosti o seniórov a o deti v predškolskom veku. Zakladá si na odborných a praktických skúsenostiach konateľa spoločnosti PhDr. Jána Baricu, jeho spolupracovníkov, špecialistov a kolegov a zo skúseností v organizačnom manažmente konateľky spoločnosti Ing. Evy Achbergerovej.  

 

Poradenské a tréningové programy ako aj koučing poskytuje spoločnosť Marrinott od roku 2005. Nosnými programami sú tréningové semináre a koučing obchodných zástupcov, manažérov a marketérov.

 

Poradenské programy, workshopy a koučing pre podnikateľov a vrcholových manažérov sú druhou významnou skupinov programov, ktoré sú zamerané na efektívne riadenie procesov a vedenie ľudí. Súčasťou programov je psychodiagnostika a kvalifikovaný výber na manažérske a odborné pozície. Osobitnou kategóriou je program Outplacementu, kultivované a etické uvoľňovanie ľudí z manažérskych a odborných pozícii.

 

V súčasnosti najviac preferovaným programom je osobné poradenstvo a koučing. Poskytovaný je kažému, kto v osobnom živote, pri podnikaní alebo v manažérskej pozícii posiťuje “syndróm vyhorenia” alebo celkovú vitálnu indispozíciu, ktorá bráni v plnohodnotnom pracovnom výkone, v harmonickom partnerskom vzťahu, vzťahu k deťom a celkove k ľuďom v najbližšom okolí.