Katalóg programov

PROGRAMY PRE MANAŽÉROV

Manažérska komunikácia a metódy ovplyvňovania výkonu

Štandardný program rozšírený o metódy a techniky ovplyvňovania postojov a výkonov ľudí. V programe je tréning komunikačných zvratov, výrazov, formulácii a fráz. Poskytuje prehľad o osvedčených komunikačných technikách v manažérskej praxi a kondičnú prípravu na zvládanie komplikovaných situácii nabitých emóciami.

Prvá stavebná sporiteľňa, Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, KASICO, EOS-KSI Slovensko, HELIOS, Slovakia, FERONA Slovensko, LIBERTA Žilina

Prezentácia a verejné vystupovanie v manažérskej praxi

Program je určený predovšetkým tým, ktorí sa chcú, alebo musia profesionálne prezentovať. V programe je kladený dôraz na prípravu vystúpenia (ciele, posolstvo, poslucháči, akcie). Zvýrazňuje rozdiel v prezentácii informatívnej a ovplyvňujúcej (grafické spracovanie a štruktúra).

Globtel, Slovak Telecom, Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, Ericsson, DHL, ISS SR a CZ, ABA a Westfalia CZ, FaxCOPY

Riadenie podľa cieľov (MBO) a riadenie projektov

Program vychádza zo stratégie MBO – definovanie cieľov, priorít a tvorba akčného plánu. Učí ako organizovať činnosti v čase, odhadovať potrebný čas na realizáciu, vidieť časové pasce a rozpoznať časové rezervy. Osobitná časť je venovaná zlodejom času a ich eliminácii.

ProfiAuto Servis SK/CZ, TATRA Banka, VÚB, ISTROBANKA, Slovenská sporiteľňa, SlovakTelecom, RAND Worldwide, Tabak SR, NAD 820 Bratislava, Kodas Zilina, Chemlon Humenné, Chemko Strážske, Slovnaft, Drevoexport, Europapier, KASICO, AssiDomän Štúrovo, HELIOS Slovensko, TOPVAR, SLOVAIR, Verlag Dashofer

Personálny manažment a motivácia jednotlivcov a tímu

Súčasťou vedenia u manažéra tímu je schopnosť vedieť si nájsť vhodných spolupracovníkov a motivovať ich k výnimočným výkonom. Program vedie k poznaniu a  k aktívnemu používaniu efektívnych spôsobov vyhľadávania a výberu ľudí. Informuje o klasických aj menej známych metódach a praktikách motivácie a satisfakcie jednotlivcov a tímu.

ProfiAuto Servis SK/CZ, Prvá stavebná sporiteľňa, pobočka Trenčín, HELIOS Slovakia, Oriflame SR, EOS-KSI Slovensko

Koučing a Mentoring

Najúčinnejšie techniky vedenia ľudí v prostredí MBO. V programe je kladený dôraz na prípravu koučingu (definovanie motivácie a cieľov) a metodiku jeho vedenia (ciele, realita, možnosti a voľba). V mentoringu je nácvik prezentácie skúseností a vedenie dialógu. Význam je položený na prípravu koučovaného, komunikačné pravidlá a spôsoby vyhodnocovania účinnosti. Supervízia je významná pri analýze výkonu ľudí. „Best Practices“ tvoria hlavnú časť. Významným je nácvik analytického rozhovoru – mapovanie, spätná väzba a intervencie. Program stanovuje podmienky pre individuálnu a tímovú supervíziu – organizovanie akcii, vedenie stretnutí a hodnotenie supervízie – výstupy do praxe.

ProfiAuto Servis SK/CZ, ČSOB Stavebná sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa, Bohdan Bolzano CZ, ISS CZ, Boehringer Ingelheim, Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, HELIOS Slovensko, FaxCOPY, EOS – KSI Slovensko, Capital & Financial Protection, KCT Data SK

PROGRAMY PRE OBCHODNÍKOV

Zákaznícka komunikácia a ovplyvňovanie správania klientov

Program sa orientuje na používanie konzultatívneho prístupu v rokovaní a vyjednávaní. Základ tvoria neverbálne štýly, aktívne počúvanie, efektívne pýtanie sa a účinná argumentácia. V programe je kladený dôraz na štruktúru akvizičného rozhovoru, nácvik komunikácie, frazeológie a štruktúrovaného dialógu. Program obsahuje aj nácvik aktívneho počúvania a kladenia otázok.

ProfiAuto Servis SK/CZ, Prvá stavebná sporiteľňa, UNIQA, KWS Semená SR a CZ, Boehringer Ingelheim SR, Manpower, MERCK, Wyeth Lederle SR a CZ, ČSOB Leasing, Liberta, HERBEX, FaxCOPY, Heineken, Sodexho, OSIVO, Sodexho, EMBRACO, KASICO, Drevoexport, Oriflame a Tupperware SR a CZ, , KSK CZ, DORA CZ, Bohdan Bolzano CZ, ISS Czech, ABA a Westfalia CZ

Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného správania

Program je vhodný pre  každého, koho úspech je závislý od rýchleho a presného odhadu reakcii ľudí s ktorými prichádza do bezprostredného kontaktu. Dáva praktické návody, ako pozorovaním identifikovať dominantné charakteristiky očakávaných prejavov a  reakcii človeka. Program učí technikám analýzy nákupných motívov a ich kategorizácie a nácvik prezentácie ponuky na základe nákupných motívov.

ASBIS, AssiDomän Štúrovo, Auto IMPEX, Barczi, Berto, BCSR, Boehringer Ingelheim, Capital & Financial Protection, ČSOB Leasing, ČSOB stavebná sporiteľňa, DASHOFER Veralg, eGROUP Solution, EMBRACO, EMPIRE, ETA, Europapier, EXPRIT, FaxCOPY, Ferona Slovakia, HELIOS Slovensko, HERBEX Hrašné, IMPERÁTOR, INETEREL, IVAX, Jolly Joker, KASICO, Kodas Zilina, Kooperatíva, LIBERTA, MERCK, NAD 820 Bratislava, Oriflame, OSIVO Zvolen, Probugas, Prvá stavebná sporiteľňa, REHAU, SSlovensko Leasing, SodexhoPass, Schaumann, TARGET, TicketRestaurant, TMS Montys TNT, TOPVAR, Tupperware SK, UNIQA, UNIPHARMA, UNIMEDPHARMA, Versity, VisitSlovakia, Whitehall, Wyeth Lederle, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, ACCOM CZ, Bohdan Bolzano Kladno, DORA Most, DTS Vrbenský Most, E.S.T. Kladno, GEMI, Inter Expres Spedition, ISS Czech, Kento Jičín, KCT Data CZ, KSK Most, TietoEnator, Tupperware CZ, Westfalia, PRIMAGAS

Telefónný marketing a predaj produktov cez telefón

Schopnosť efektívne použiť telefón na ponuku spojenú s predajom sa stáva strategickou výhodou pri umiestňovaní produktov na trhu. V programe sa účastníci naučia zostaviť postupové diagramy v marketingu a v predaji cez telefón a formulovať ponuku spojenú s predajom. Súčasťou programu je nácvik vedenia telefonického rozhovoru v marketingu a v predaji.

Andrea Shop, Prvá stavebná sporiteľňa, Berto, ORANGE, WÜSTENROT Stavebná sporiteľňa, L´Oreal, Herbex, UNIPHARMA, FaxCOPY, Capital&Finacial Protection, Muzika, NetSuccess, CB SPED CZ, E.S.T. Kladno CZ, Bohdan Bolzano CZ, NetSuccess, dovolenky.sme.sk

Ofenzívny predaj a techniky uzatvárania obchodu

Špeciálny program pre získanie dobrej pozície a postoja pre záverečnú fázu obchodného rokovania. V programe je identifikovaných viacero situácii nákupných signálov a  nácvik 10 techník uzatvorenia obchodu – Priama výzva, Buď-alebo, Polovičný Nelson, Wellington, Historky, Vyraďovanie, Posledná výhrada, Ja si to rozmyslím, Čo vám bráni a Je ešte niečo ?!

TicketRestaurant, SodexhoPass, Liberta,  Manpower, Oriflame, Europapier, Drevoexport, Tupperware SR a CZ, Boehringer Ingelheim, MERCK, FaxCOPY, SSlovensko Leasing, ČSOB Leasing, KSK CZ, DORA CZ, ISS CZ, FERONA Slovakia, PROBUGAS, ASBIS

Plán predaja a riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) umožňuje dlhodobú tvorbu výnosov. Program učí ako postaviť dobrý Plán Predaja (Sels Plan) a zabezpečiť jeho realizáciu. V programe sa účastníci naučia pracovať s informáciami pre Obchodný Marketing a poznajú riadenie obchodných projektov prostredníctvom Plánu Predaja.

EUROPAPIER, BCSR, TietoEnator CZ, KWS Semená CZ, DORA CZ, KSK CZ, HELIOS Slovensko, ASBIS, FERONA Slovakia

Verejná prezentácia výrobkov a služieb

V programe je kladený dôraz na prípravu vystúpenia (ciele, posolstvo, poslucháči, akcie). Zvýrazňuje rozdiel v prezentácii informatívnej a ovplyvňujúcej (grafické spracovanie a štruktúra). V nácviku je orientácia na komunikačnú prípravu (rétorika, zvládanie nepríjemných otázok a námietok) a vystupovanie (neverbálne a verbálne správanie) pri vystúpení.

Globtel, Slovak Telecom, Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, Ericsson, DHL, ISS SR A CZ, ABA a Westfalia CZ, FaxCOPY

Manažment pohľadávok v obchodnej praxi

Vyhľadávaný program pre firmy a obchodné tímy, ktoré musia získať peniaze od odberateľov po lehote splatnosti. V programe je kladený dôraz na organizáciu, riadenie a spôsoby vymáhania. Zaoberá sa typológiou neplatičov a komunikáciou s nimi. Nácvik je orientovaný do profesionálnych techník vedenia telefonických a osobných rozhovorov, stratégii a taktík ovplyvňovania.

EOS-KSI, Orange, KWS Semená SR a CZ, ProfiDebt, SlovakTelecom, FaxCOPY, Ferona Slovakia, TNT, HELIOS Slovensko, Súdny exekútor JUDr.Krutý, Verlag Dashofer – speaker na konferenciách v r. 2012,2013,2014

Rozvoj obchodných zručností

Program On-The-Job. Aplikovaný Koučing, Supervízia a Mentoring v priamej obchodnej praxi v reálnom klientskom prostredí s uplatnením aktívneho výcviku pri vedení obchodných zástupcov a v osobnom manažmente pre dosahovanie vynikajúcich obchodných výkonov.

Prvá stavebná sporiteľňa, Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, FERONA Slovakia, BCSR, UNIPHARMA, Boehringer Ingelheim, ISS CZ, Bohdan Bolzáno CZ, ABA CZ, ČSOB Stavebná sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa, MUS CZ, Bohdan Bolzano CZ, ISS CZ, Boehringer Ingelheim, UNIPHARMA, Barczi, Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, HELIOS Slovensko, FaxCOPY, EOS – KSI Slovensko, Capital & Financial Protection, SHARK Computers, E-RAN Slovakia

REFERENCIE

Slovenská republika

ABBOTT, Arepo, Artra, ASBIS, AssiDomän Štúrovo, Auto IMPEX, AVIS, Azcar, Barczi, Berto, BCSR, Boehringer Ingelheim, Capital & Financial Protection, Contitech Vegum, ČSOB Leasing, ČSOB stavebná sporiteľňa, DHL, DELTA E.S., dovolenky.sme.sk, Drevoexport Žilina, eGROUP Solution, EMBRACO, EMPIRE, EOS-KSI Slovensko, Ericsson, ETA, Europapier, EXPRIT, FaxCOPY, Ferona Slovakia, GlaxoSmythKline, Gymnázium P.Bystrica, HEINEKEN, HELIOS Slovensko, HERBEX Hrašné, Hotel Dubná skala, Hotel ISTOTA, Hotel Lesná CEVA, IMPERÁTOR, INETEREL, Istrobanka, IVAX, Jolly Joker, KASICO, KCT Data SK, Kodas Zilina, Kooperatíva, KWS Semená, L´Oreal, LIBERTA, MERCEDES Slovakia, Ministerstvo financii, MERCK, NAD 820 Bratislava, NetSuccess, Orange, Oriflame, OSIVO Zvolen, PFIZER, Pohotovosť, Probugas, ProfiDebt, Prvá stavebná sporiteľňa, REHAU, SHARK Computers, SSlovensko Leasing, Slovenská poisťovňa, Slovenská sporiteľňa, SLOVAIR, SodexhoPass, Schaumann, Schering, Tatrabanka, TARGET, Telekomunikácie, TicketRestaurant, T-Com, T-Mobile, TMS Montys, TNT, TOPVAR, Tupperware SK, UNIQA, UNIPHARMA, UNIMEDPHARMA, Verlag Dashofer, Versity, VisitSlovakia, Všeobecná úverová banka, Whitehall, Wyeth Lederle, Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Česká republika

ACCOM CZ, Bohdan Bolzano Kladno, CB SPED České Budějovice, DORA Most, DTS Vrbenský Most, E.S.T. Kladno, GEMI, Hotel AURUM, Hotel ŠIRÁK, Hotel JESENICE, Inter Expres Spedition, ISS Czech, Kento Jičín, KCT Data CZ, KSK Most, Mostecká uhelní společnost, PRIMAGAS, RALL, TietoEnator, Tupperware CZ, Westfalia CZ

Poľská republika

Moto-Profil Sp. z o.o.