Kontakty

 

Vedenie

Ing. Eva Achbergerová                                                           PhDr. Ján Barica
konateľka a výkonná riaditeľka                                              konateľ, osobný poradca a kouč         

mobil: +421 903 785 585                                                         mobil: +421 903 401 056
email: office@marrinott.com                                                  email: trade@marrinott.com

 

Sídlo spoločnosti                                                                      Fakturačné údaje

Marrinott, s.r.o.                                                                         IČO: 35751070
Riazanská č.14                                                                           DIČ: 2021419048
831 03 Bratislava                                                                      IČ DPH: SK2021419048
Slovenská republika                                                                 Platca DPH

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 17735/B

 

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4000943306/3100
IBAN: SK2531000000004000943306
BIC-SWIFT: LUBASKBX