Osobné poradenstvo

 

 

V osobnom poradenstve sa opierame o viac ako štyri desaťročia skúseností v profesionálnej psychologickej praxi. Osobným poradcom a koučom je konateľ spoločnosti PhDr. Ján Barica, diagnostik osobnostného a výkonového potenciálu, kouč a lektor programov. Spolupracuje s významnými personálnymi poradcami a terapeutmi v Slovenskej a Českej republike.   

 

Osobné poradenstvo a koučing (Life Counseling  & Coaching) umožňuje úspešne zvládnuť životné situácie v partnerských vzťahoch, v zamestnaní a pri psychických problémoch. Proces koučingu sa zaoberá konkrétnymi osobnými projektami, úspechmi alebo pracovnými vzťahmi tým, že skúma čo sa práve deje alebo sa môže objaviť, aké môžu byť prekážky alebo výzvy. Poskytuje akčný program pre osobný život alebo profesionálnu kariéru. Osobné poradenstvo a koučing vždy poskytne dostatočnú bariéru pre vznik ťažkých psychických problémov alebo osobných zlyhaní.